Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Actualiteiten / Actualiteiten / Operatie Molenbeek Sport- & Cultuurcheques 2022

Operatie Molenbeek Sport- & Cultuurcheques 2022

 

Beste kinderen, beste ouders,

De gemeente  Sint-Jans-Molenbeek  kondigt  u met  plezier  de lancering  aan van de operatie  "Molenbeek Sport-  & Cultuurcheques  2023". Dit initiatief bestaat  uit  een financiële hulp  van 50 euro, in de vorm  van "Sport- en Cultuurcheques" en is bedoeld voorde Molenbeekse kinderen van 3 tot 18 jaar.

U kunt de Sport- en Cultuurcheques uitgeven zoals u wilt. De sportclub of de culturele instelling in Molenbeek of in een andere gemeente moeten wei aangesloten zijn bij de firma die de Sport- en Cultuurcheques uitgeeft en uitdeelt (Sport & Culture Pass'").

Om te kunnen gebruikmaken van deze cheques, moet men allereerst voldoen aan de toekenningscriteria.
Nadien dient u een behoorlijk ingevulde aanvraag in te dienen.


Voorwaarden voor het verkrijgen van Sport- en Cultuurcheques 2023

  • 3 à 18 jaar oud zijn in het desbetreffend kalenderjaar;
  • woonachtig zijn op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek;
  • gezinsinkomsten hebben van lager dan de volgende barema’s:

 

Aantal personen ten laste

Maximum inkomsten

Bedrag opgenomen in de rubriek « totaal belastbaar inkomen “

0

19.962,60€

1

26.617,91€

2

32.854,95€

3

38.677,08€

4

44.084,34€

5

49.491,60€

per bijkomende persoon

+ € 5.407,26

 

WAAR EN HOE DE SPORT & CULTUURCHEQUES 2021 AANVRAGEN?

Het aanvraagformulier en de vereiste documenten moeten overhandigd worden tijdens de afspraak dieu met onze dienst heeft gemaakt

Alleen via telefoon 02/412.07.76 - 02/412.07.71 - 02/412.07.72

op mandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag van 14u tot 16u en woensdagochtend van 9u tot 12u of via

e-mail:  cheques.sport.culture1080@molenbeek.irisnet.be van 19 september 2023 tot 14 oktober  2023
(Aanvraagdossiers kunnen niet per e-mail worden verzonden).

 

AANVRAAGFORMULIER : versie PDF download hier

 

Informatie betreffende de documenten die afgegeven moeten worden met het oog op het verkrijgen
van Sport- & Cultuurcheques 2023:

  • een kopie van het laatste aanslagbiljet (inkomsten 2021, dienstsjaar 2022);
  • een recente gezinssamenstelling – 3 maanden (document dat gratis aan de dienst Bevolking of via https://irisbox.irisnet.be/ wordt verstrekt).
  • een kopie van de identiteitskaart van de identiteitskaart van de wettelijke voogd ;
  • dit aanvraagformulier behoorlijk ingevuld en ondertekend door de aanvrager.

 

 

INFOS :

SPORTSDIENST

Tel : 02/412.07.76 - 02/412.07.71 - 02/412.07.72
E-mail : cheques.sport.culture1080@molenbeek.irisnet.be

 

HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG

Tel : 02/415.86.03 I
E-mail : contact@lamaison1080hethuis.be

Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek – Sportdienst
Telefoon: 02/412.07.77 en 02/412.07.76 / Mail: sports.1080@molenbeek.irisnet.be
 

Document acties