Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Politiek leven / Oriëntatienota

Oriëntatienota

Oriëntatienota
De oriëntatienota, een basistekst voor alle Molenbekenaars, bepaalt de werkprioriteiten die door het College van Burgemeester en Schepenen gekozen worden.
 
Voor de toekomst van de gemeente en de Molenbekenaren engageert deze nieuwe meerderheid zich in een ambitieus project dat een belangrijke overgang zal betekenen.
 
Een politiek van goed bestuur, met respect voor diversiteit, zal de basis vormen van het te verrichten werk. 
 
De sociale, economische, culturele uitdagingen, alsook de uitdagingen inzake huisvesting en onderwijs, in het bijzonder in verband met de demografische boom, het met elkaar samenleven, de jongerenemancipatie, netheid, preventie en veiligheid in onze wijken, de ecologische belangen en de strijd tegen armoede zijn stuk voor stuk uitdagingen die aanvaard en ter harte genomen zullen moeten worden.
 
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de gelijkheid van de gebruikers inzake de toegankelijkheid tot de diensten. Hiertoe zullen transparantie in het functioneren van de gemeentelijke instellingen en diensten, transparantie in de toekenning en het goede beheer van woningen, de aanwervingspolitiek, het goede en gezonde financieel beheer van de gemeente, maar ook het OCMW en de paracommunales een prioriteit vormen. 
 
De partners wensen een grote transversaliteit in de uitvoering van het beleid met het oog op efficiëntie. Dit zal in het bijzonder tot uiting komen in een egalitaire benadering van de grondgebieden zonder evenwel de specificiteiten van de wijken uit het oog te verliezen waarvoor revitalisatie en ontzuiling zullen verzekerd worden. 
 
 
Om de oriëntatienota 2012 - 2015 te lezen : klik hier.
Om de oriëntatienota 2016 - 2018 te lezen : klik hier.
 

 

Document acties