Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / stedenbouw / Vergunningen en toelatingen / Stedenbouwkundige Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen

 

Opgelet My PERMIT - ONLINE INDIENEN VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

 

Uw aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden binnen de dienst stedenbouw behandeld.

Wanneer moet u een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen?

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die door de administratieve bevoegdheid wordt toegekend (de gemeente of het Gewest in bepaalde gevallen) en die het mogelijk maakt om werkzaamheden uit te voeren, zoals:
- een nieuwbouw
- de renovatie van een gebouw door
    zijn structuur te veranderen (trappen, de installatie van een deur ...)
    het gebouwde volume te wijzigen (toevoeging van een bijgebouw, veranda of dakvenster ...)
    het buitenaanzicht van de voorgevel te wijzigen (kleur, ramen, deuropeningen, ...)
- de plaatsing van installaties die bastgemaakt worden in de vloer (terrassen op planken op het voetpad, afsluitingen)
- de verandering van de bestemming van een gebouw of een deel van het gebouw (woning in handelszaak, werkplaats in woning, ...)
- de verdeling van een huis in verschillende woningen
- de omkapping van bomen met hoge takken,
- de grote wijzigingen aan het reliëf van de bodem,
- de aanleg van een weg, ...

De vergunning moet gevraagd en verkregen worden vóór de aanvang van de werkzaamheden.  
Vóór de aanvang van de werkzaamheden van ongeacht welke aard, gelieve u in te lichten bij de dienst stedenbouw.   Een voorafgaande aanvraag tot inlichtingen vermijdt heel vaak onnodige kosten en grote problemen: stopzetting van de werf, proces-verbaal, herstel in zijn oorspronkelijke staat (wettelijke situatie vóór de werkzaamheden), ...
De handelingen en werkzaamheden onderworpen aan de voorafgaande stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn opgenomen in een lijst in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO - art. 98).  
Sommige handelingen hebben echter geen vergunning nodig of maken deel uit van een vereenvoudigde procedure.  Men spreekt dan over een 'miniem belang' aangezien deze vrijgesteld zijn van het advies van een afgevaardigde ambtenaar of de tussenkomst van een architect.   Regeringsbeslissing van 13 november 2008

Wie doet de afgifte? De gemeente of het gewest?

Dienst Stedenbouw onderzoekt de aanvragen voor de stedenbouwkundige vergunning die bijna klaar zijn om afgegeven te worden (of geweigerd) door het College van Burgemeester en Schepenen.  
In bepaalde specifieke gevallen, worden deze afgegeven door de afgevaardigde ambtenaar (gewestelijke overheid), onder andere bij de volgende gevallen:
- het onderwerp van de aanvraag is onderworpen aan een studie of een incidentenverslag.  
- de aanvrager is een publiekrechtelijke persoon
het goed is beschermd (unieke vergunning)

In deze 3 gevallen is het niet nodig om naar het gemeentebestuur te komen.

De dienst stedenbouw helpt u!

Hieronder vindt u de documenten die gedownload kunnen worden en de nuttige links:

Hoe een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen? - meer info
Procedure voor de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning - meer info
Bijzondere maatregelen van bekendmaking (openbaar onderzoek - overlegcomité) - meer info
Uitvoering van de stedenbouwkundige vergunningen - meer info

nuttige links:
Formulier - een kopie krijgen van de laatste geldige vergunning
Samenvatting van Samenstelling van dossier van stedenbouwkundige vergunningen


Toegang tot formulieren

 

Document acties