Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / stedenbouw / Beschikbare documenten

Beschikbare documenten

U vindt hieronder alle documenten, informatiefiches of aanbevelingen. U vindt eveneens de reglementen die van kracht zijn op verschillende gebieden behandeld door het departement stedenbouw.

  • Stedenbouw
  • Milieuvergunningen
  • Handelszaken
  • Aanvragen voor tussenkomst van inspecties

Stedenbouw

Formulieren

Stedenbouwkundige Vergunningen

- Samenstelling van het dossier van de stedenbouwkundige vergunning
- Samenvatting samenstelling van het dossier van stedenbouwkundige aanvraag

- Aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning (bijlage I)
- Advies aan de eigenaar van een goed - bekendmaking medeeigenaars (bijlage II)
- Schematische afmetingen van uithangborden (info)
- Formulier statistieken model I (huisvesting)
- Formulier statistieken model II (andere dan huisvesting)
- Aanvraag advies brandpreventie - aanvraagformulier - beschrijvende fiche - verklarende nota
- Advies aan de eigenaar van een goed die een stedenbouwkundig attest wenst in te dienen
- Reacties op het openbaar onderzoek

Verkavelingsvergunningen

- Aanvraag van verkavelingsvergunning of stedenbouwkundig attest om te verkavelen

Stedenbouwkundige inlichtingen

- Aanvraag van wettelijke stedenbouwkundige inlichtingen
- Aanvraag van advies over de verdeling van een goed in verkavelingen (art 104)
- Aanvraag van kopieën van documenten

Reglementen van toepassing

- GSV (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening)
- ZGSV Gemeenteplein (Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) + bijlage 
- EPB - link naar leefmilieu brussel
- BWRO (Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening)

Reglementaire plannen

GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan)

- Demographische GBP
- Brugis

Bijzondere Bestemmingsplannen
Verkavelingen

 

Gemeentelijke infofiches en aanbevelingen

- Verbetering van de voor- en achtergevels in het kader van een stedenbouwkundige vergunning
- Verbetering van zijn voor- en achtergevel Wat kunt u doen zonder een stedenbouwkundige vergunning?
- Verbetering van de handelsuitstallingen Hoe zijn uitstalling en het imago van zijn handelszaak in de verf zetten
- Verbetering van de handelsuitstallingen Een efficiënt uithangbord
- Een eengezinswoning indelen, een opbrengsteigendom indelen, een achterbouw omvormen in woning: Welke criteria moeten we in aanmerking nemen?
- De kleur in Molenbeek: chromatische aanbevelingen voor de renovaties van gevels met een pleisterlaag


Milieuvergunning

Formulieren

- Aanvraag van milieuvergunningen van klasse 1A of 1B
- Aanvraag van milieuvergunningen van klasse 2
- Aanvraag van milieuvergunning, tijdelijke installaties
- Voorafgaande verklaring, installaties van klasse 3
- Aangifte, inrichtingen van klasse 1C (andere dan een werf met asbest)
- Aanvraag van milieuvergunning voor een tijdelijke werf voor de isolatie en/of het weghalen van asbest van klasse 1B
- Aangifte voor een tijdelijke werf voor de isolatie en/of het weghalen van asbest klasse 1C
- Aanvraag van milieuvergunningen, installaties van klasse 1D
- Aanvraag voor een milieuattest, installaties van klasse 1A of 1B
- Aanvraag voor de verlenging van een milieuvergunning
- Aanvraag voor de wijziging van een milieuvergunning
- Kennisgeving van de verandering van titularis van een milieuvergunning
- Kennisgeving van de volledige stopzetting van activiteiten (installaties per klasse)
- Aanvraag van elektronische communicatie in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en attesten, verklaringen, registraties en goedkeuringen die bevoegdheden zijn van het BIM

Reglement van toepassing

OPE


Handelszaken

Formulieren

- Toelatingsaanvraag voor de plaatsing van een uitstalling
- Toelatingsaanvraag voor de plaatsing van een terras
- Toelatingsaanvraag night-shop
- Toelatingsaanvraag phone-shop
- Stedenbouwkundige verklaring

Infofiches en aanbevelingen

- Bericht aan de handelaars - uithangborden
- Bericht aan de handelaars - uren
- Bericht aan de handelaars - uitstalramen-terrassen
- Verbetering van zijn uitstalling vóór de handelszaak Hoe zijn uitstalraam en het imago van zijn handelszaak in de verf zetten? (stedenbouw)
- Verbetering van het uitstalraam Een efficiënt uithangbord (stedenbouw)
- Controle horecasector (hygiëne)Aanvragen voor tussenkomst van Inspectie

Formulieren

- Klachtenformulier

Document acties