Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / stedenbouw / Vergunningen en toelatingen / Toelatingen en specifieke verklaringen aan handelszaken

Toelatingen en specifieke verklaringen aan handelszaken

Uw aanvragen voor de toelatingen betreffende de uitbating van een handelszaak worden behandeld in de cel handelszaken.

Nog meer info over handelszaken via de link «handelszaken/economie» op de homeagina – Ik leef.

Vergeet vooral niet dat het noodzakelijk is om vóór het openen (of huren of afkopen) van een handelszaak een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de dienst stedenbouw om de juiste bestemming van de uitbating te kennen. Wij geven u snel antwoord betreffende de eventuele stappen die moeten ondernomen worden om uw handelszaak in de beste condities te openen.

Elke wijziging van het gebruik van de gevel moet voorafgaandelijk een stedenbouwkundige vergunning krijgen.

De cel handelszaken helpt u!

Hieronder vindt u de nuttige documenten:

Hoe zijn uitstalling en het imago van zijn handelszaak in de verf zetten?
Een efficiënt uithangbord?


Stedenbouwkundige verklaring

Voortaan moeten alle handelaars een stedenbouwkundige verklaring indienen bij wijziging van deze laatste, zelfs bij kleine wijzigingen.  Het gebrek aan een verklaring wordt beschouwd als een stedenbouwkundige overtreding.

Het verklaringsformulier moet ingediend worden vóór het aanbrengen van de wijziging.

Dankzij de stedenbouwkundige verklaringen zullen de Brusselse overheden een beter zicht hebben op de commerciële gemengdheid van de wijken en kunnen ze op een proactieve manier geschikte handelaars aantrekken.

De cel handelszaken helpt u!

Hieronder vindt u de nuttige documenten:

De stedenbouwkundige verklaring – meer info
Gids- Detailhandel (stedenbouwkundige en milieuverbonden verplichtingen)
Toegang tot de noodzakelijke formulieren


Gebruik van de Openbare Ruimte.

Toelating uitstallingen en terrassen

Overeenkomstig het gecoördineerd algemeen politiereglement, is de plaatsing verboden van terrassen in cafés, restaurants of gelijkaardige activiteiten, uitstallingen voor handelszaken, grillapparaten; menuborden of publicitaire borden, en dit ongeacht de vorm. het is eveneens verboden om handelswaren uit te stallen op de openbare ruimte.
Er kan slecht een afwijking gemaakt worden tegen dit verbod door het verkrijgen van een schriftelijke toelating gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De bezetting van het openbaar domein voor de plaatsing van een uitstalling of een terras is onderworpen aan een belasting.  De plaatsing van een terras op het voetpad vraagt eveneens een voorafgaandelijke toelating.

De cel handelszaken helpt u!

Hieronder vindt u de nuttige documenten:

Toelatingsaanvraag voor uitstallingen
Toelatingsaanvraag voor terrassen
Advies voor de handelaars - uitstallingen en terrassen
Gids - Detailhandels (stedenbouwkundige en milieuverbonden verplichtingen)


Verplichte sluitingsuren en wekelijkse rust


De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, regelt de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rust.
Op deze twee domeinen speelt de cel de rol van informateur bij de nieuwe uitbaters en soms de tussenpersoon met de wijkagenten, die instaan voor het doen respecteren van de wetten in deze materies.

De cel handelszaken helpt u!

Hieronder vindt u de nuttige documenten:

advies voor de handelaars - Openingsuren handelszaken


Specifieke toelatingen volgens het soort handelszaak

Night-shops en Phone-shops

Deze handelszaken moeten beschikken over een bijkomende toelating naast de nodige voorafgaande vergunning.  Dit wordt beheerd door de dienst middenstand.

De cel handelszaken helpt u!

Hieronder vindt u de nuttige documenten:

Toelating phone-shop
Toelating night-shop

 


De agentschappen van kansspelen

Deze meer specifieke materie wordt over het algemeen behandeld door de dienst Middenstand. Gelieve contact op te nemen met deze dienst voor meer inlichtingen.


 

Document acties