Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / stedenbouw / Stedenbouwkundige inlichtingen / De plannen en reglementen die van kracht zijn

De plannen en reglementen die van kracht zijn

De dienst stedenbouw moet een reeks reglementen respecteren in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen. Hieronder vindt u de hiërarchie van deze plannen en hun waarde.

- De ontwikkelingsplannen zijn de plannen met een indicatieve oriëntatie. (GPDO)
- De bestemmingsplannen zijn reglementerend en verplicht voor iedereen.  (GBP, BBP)
- De stedenbouwkundige reglementen bepalen de voorwaarden voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen. (Gewestelijk Stedenbouwkundig Reglement, ...)
- Als uw goed zich bevindt binnen de grenzen van een verkaveling, bevat deze ook indicaties van het profiel en de bestemming. De verkaveling is het resultaat van een verkavelingsvergunning (privéaanvraag) toegelaten door de gemeentelijke en gewestelijke overheden.

Over het algemeen, hoe meer uw ontwerp conform is aan deze reglementeringen, hoe korter de termijn zal zijn voor de behandeling van uw dossier. Dit is nog meer het geval bij conformiteit met het BBP of met de verkaveling (ook conform aan het Gewestelijk Stedenbouwkundig Reglement) waardoor de termijn kan verminderd worden met 30 dagen zodra uw dossier als compleet beschouwd en verklaard wordt.

De dienst stedenbouw helpt u!

U vindt hieronder de links betreffende:

Link naar het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling
Link naar het Gewestelijk Demografisch Bestemmingsplan
Link naar de Bijzondere Bestemmingsplannen
Link naar de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
Link naar de Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening - Gemeenteplaats + Bijlagen

Link naar het Richtplan van Aanleg RPA – Weststation
Link naar het Richtplan van Aanleg RPA – Heyvaert
Link naar het Richtplan van Aanleg RPA – Ninoofsepoort (niet van kracht)

Link naar het Stadsvernieuwingscontract SVC – Weststation
Link naar het Stadsvernieuwingscontract SVC – Heyvaert Poincaré
Link naar het Stadsvernieuwingscontract SVC – Rondom Simonis (niet van kracht)

Document acties