Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Sociaal/Gezondheid / Sociaal / Lokale bemiddeling

Lokale bemiddeling

Briefdragerstraat, 4
1080 Brussel
(metrostation Graaf van Vlaanderen)

 

Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Brussel

Tel.: 02 / 412 01 84
Tel.: 02 / 412 01 86
E-mail : mediation.1080@molenbeek.irisnet.be


Openingsuren voor het publiek (alleen maar op afspraak) : van 9u tot 12u – van 13u tot 17u

 


Taken :

  • Beheer van de relationele conflicten van de inwoners (onenigheden, geweld of scheidingen binnen gezinnen, problemen met de buren...) die op communicatie berusten

 

Wat is bemiddeling?
 

"Bemiddeling is een ethisch communicatieproces dat gebaseerd is op de autonomie en de verantwoordelijkheid van de betrokken personen, waarbij een onpartijdige, neutrale, onafhankelijke derde, die geen macht heeft behalve het gezag dat hem/haar is toegekend door deze personen, door middel van vertrouwelijke gesprekken de totstandkoming of het herstel van de band, de preventie of de regeling van de situatie in kwestie bevordert" (Guillaume Hofnung, La médiation, Collection Que Sais-je, 2014).

Bemiddeling is een alternatief voor lange, pijnlijke en geldverslindende gerechtelijke procedures. Het komt voort uit de samenwerking tussen het parket van de Procureur des Konings van Brussel en de gemeentelijke overheden, maar het werkt autonoom.

Bemiddeling is een proces dat werkt volgens een specifieke methodologie. De partijen in een conflict worden samengebracht om dit conflict te overstijgen en samen een evenwichtige, duurzame en minnelijke oplossing te vinden. Ze moet aanvaardbaar zijn voor elke partij. Het is een "win-winsituatie".

Bemiddeling gebeurt vrijwillig: de partijen verbinden zich ertoe om vrijwillig en in alle openheid een oplossing te vinden voor het geschil dat zij onderling hebben. Wie aan een bemiddelingsproces deelneemt kiest ervoor zelf als handelende persoon op te treden in zijn of haar eigen bestaan.

De bemiddeling geschiedt in alle vertrouwelijkheid: wat gezegd of geschreven wordt mag niet gebruikt worden buiten het kader van de bemiddeling.

Aan het einde van de bemiddeling kan een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld door de bemiddelaar en door de partijen ondertekend indien zij dat wensen.

Naast deze doelstelling om geschillen op te lossen is de bemiddeling een plaats waar de dialoog kan worden hervat en de banden kunnen worden aangehaald zodat de rust kan weerkeren. Elke partij kan zo haar leven in alle sereniteit voortzetten. De bemiddeling biedt een ruimte om te luisteren. Elk verzoek wordt er verwelkomd en zo nodig doorverwezen en begeleid naar andere partners.

 

Wie kan een beroep doen op bemiddeling?


Iedereen die in Sint-Jans-Molenbeek woont en/of een conflict van welke aard ook heeft, kan een beroep doen op de gemeentelijke bemiddelingsdienst.


Deze dienst is gratis.
 

 

Wanneer een beroep doen op bemiddeling?


Spanning, moeizame of zelfs afwezige dialoog met je partner, je buurman, je kind, je familie, je huisbaas, je huurder, je collega... over zulke uiteenlopende onderwerpen als nachtlawaai van de wasmachine, huisvesting van kinderen, betaling van huur, onderhoud van gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw, scheiding, enz.

Zulke situaties kunnen het leven verzuren. Als ze geen oplossing vinden kunnen ze tot ernstige conflicten leiden.

Of er nu een klacht is ingediend of niet, je kunt steeds een beroep doen op bemiddeling.


 

Hoe werkt bemiddeling?


Bemiddeling vindt plaats in aanwezigheid van een derde partij, de bemiddelaar(ster).

De bemiddelaar(ster) organiseert, bevordert en stimuleert de dialoog tussen mensen die met elkaar in conflict zijn en/of niet meer vreedzaam met elkaar communiceren.

De bemiddelaar(ster) zorgt ervoor dat ieder zich in alle vrijheid en met respect voor de ander kan uitspreken. De bemiddelaar(ster) is neutraal (spreekt geen oordeel uit of geeft geen mening), onpartijdig (neemt geen standpunt in voor een van beide partijen) en onafhankelijk.

De vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces zorgt ervoor dat de waardigheid van elke partij wordt beschermd en dat de partijen vrijelijk uiting kunnen geven aan hun emoties, standpunten en behoeften. Bemiddeling helpt het vertrouwen te herstellen.

Bemiddelingsbijeenkomsten kunnen worden voorafgegaan door individuele gesprekken waarin elke partij haar standpunt en gevoelens kenbaar kan maken.

 


Wat zijn de voordelen van bemiddeling?
 

  • Het biedt plaats en tijd om in een positieve sfeer met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.
  • Het vermijdt confrontatie en escalatie.
  • Het biedt de mogelijkheid van een efficiënte en economische oplossing.
  • Het biedt een antwoord op moeilijkheden die heel wat burgers ondervinden om toegang te krijgen tot het gerecht.

 

 

Waar vindt de bemiddeling plaats?


Het vindt plaats in een neutrale en gezellige ruimte bij de lokale bemiddelingsdienst van Sint-Jans-Molenbeek (Briefdragerstraat 4). Deze plaats is gemakkelijk te bereiken (metro Graaf van Vlaaaanderen - bus 89).
De bemiddelaars(ters) kunnen echter ook aan huis komen als een van de partijen moeilijkheden heeft (bejaarden, personen met beperkte mobiliteit, enz.).

 


Hoe een beroep doen op de bemiddeling?

 

Alleen op afspraak, bij voorkeur per telefoon, e-mail of post:

Per telefoon: 02 412 01 84 - 02 412 01 86
Per e-mail: mediation.1080@molenbeek.irisnet.be
Per post: Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel
Openingsuren: dagelijks open van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00

 

 

 

Document acties