Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Sociaal/Gezondheid / Sociaal / Lokale bemiddeling

Lokale bemiddeling

Briefdragerstraat, 4
1080 Brussel
(metrostation Graaf van Vlaanderen)

 

Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Brussel

Tel.: 02 / 412 01 84
Tel.: 02 / 412 01 86
Fax : 02 / 412 01 89
E-mail : mediation.1080@molenbeek.irisnet.be


Openingsuren voor het publiek (alleen maar op afspraak) : van 9u tot 12u – van 13u tot 17u

 


Taken :

  • Beheer van de relationele conflicten van de inwoners (onenigheden, geweld of scheidingen binnen gezinnen, problemen met de buren...) die op communicatie berusten


De lokale bemiddeling luistert naar je problemen

Heb je een meningsverschil met je buren over hun lawaai dat je verhindert te slapen, of over een gemeenschappelijke muur, waterinfiltratie of een niet gesnoeide boom… en dan, als je het hen zegt, stijgt de toon? Wens je te scheiden van je partner in alle sereniteit maar weet je niet meer van welk hout pijlen maken omdat jullie niet meer met elkaar spreken? Heb je het moeilijk om nog onder hetzelfde dak te wonen met een meerderjarig kind dat geen enkel respect voor je heeft maar dat je ook niet wil uit je huis zetten? Betaalt je huurder niet tijdig zijn huur, onderhoudt hij zijn appartement niet en maakt dat de sfeer in het huis zeer moeilijk leefbaar tot er zelfs beledigingen aan te pas komen?

In al deze gevallen wordt de relatie met de andere al gauw onuitstaanbaar en confronteert ze ons vlug met een gevoel van onrechtvaardigheid en onbegrip. Om zich erkend te voelen in zijn recht blijft dan dikwijls alleen de toevlucht tot het rechtsapparaat over. Maar vaak zijn gerechtelijke procedures niet geschikt wanneer het draait om relaties met personen die we regelmatig in onze omgeving ontmoeten. Om daaraan tegemoet te komen komt er een beetje overal een bemiddelingsaanbod tot ontwikkeling.

Bedoeling is de klemtoon te leggen op de noodzaak rekening te houden met de kwaliteit van sociale banden om het samenleven te verbeteren.

In Sint-Jans-Molenbeek is het de gemeentelijke lokale bemiddelingsdienst waar op dit ogenblik twee bemiddelaars deze functie uitoefenen. Het gaat hierbij om een gratis dienst die wordt aangeboden aan bewo(o)n(st)ers die snel een oplossing willen vinden voor een meningsverschil of een conflict waarmee ze te maken hebben in hun omgeving. Het is een gespreksruimte die erop gericht is door de dialoog een vertrouwensrelatie tot stand te brengen of te herstellen tussen personen in relationele moeilijkheden. Dit is een onontbeerlijke voorwaarde om te kalmeren en een bevredigende oplossing voor elk van hen te zoeken.

 

Hoe verloopt die bemiddeling ?

De bemiddelaars stellen aan personen die het wensen voor om hen te helpen, zonder ooit partij te kiezen, om oplossing uit te dokteren die voor elkeen duurzaam en bevredigend is. Ze begeleiden hen en vergemakkelijken de communicatie via een zeker aantal vertrouwelijke onderhouden.

De personen worden verzocht zich vrij, op een respectvolle manier uit te drukken, en naar elkaar te luisteren. Zo wordt er een gunstig klimaat gecreëerd om rustig na te denken rond wat het probleem vormt en over wat van aard is om de kalmte te herstellen of de gezochte oplossing te vinden.

 

Waar vindt de bemiddeling plaats ?

Het vindt plaats in een neutrale en gezellige plaats bij de Lokale bemiddelingsdienst van Sint-Jans-Molenbeek (Briefdragerstraat 4 - metro Graaf van Vlaanderen). De bemiddelaars kunnen zich ook aan huis komen bij moeilijke gevallen (bejaarde personen, personen met beperkte mobiliteit, enz.).

Document acties