Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Sociaal/Gezondheid / Sociaal / Sociale cohesie en wijkleven

Sociale cohesie en wijkleven

vzw La Rue

Ransfortstraat 61
1080 Brussel

Tel.: 02 / 410 33 03
E-mail: info@larueasbl.be
Website: www.larueasbl.be

De vzw La Rue is een vereniging voor permanente vorming, onafhankelijk, opgericht in 1978 door onderwijzers, kinderen en militanten van het Molenbeekse verenigingsleven. Ze is gericht op een actieve deelname aan het sociale, economische, politieke en culturele leven in de wijken van “Oud Molenbeek”. Verschillende krachtlijnen kenmerken haar actie: opleiding, huisvesting en plaatselijke ontwikkeling.
 

vzw Solidarité Savoir

Kolomstraat 1A
1080 Brussel

Tel.: 02 / 513 54 66
GSM : 0487 / 36 36 38
Fax: 02 / 414 46 07
E-mail: info@solidarite-savoir.be
Website: www.solidarite-savoir.be

De vereniging biedt sociale permanentie aan, een Repair café, informaticamodules, begeleiding voor vrouwelijke ondernemers, culturele uitstappen, enz.
 

Le Piment

Kolomstraat 56
1080 Brussel

Tel.: 02 / 218 27 29
Tel.: 02 / 218 33 79
GSM: 0473/ 827 117
Fax : 02 / 219 36 27
E-mail: courrier@lepiment.org
Website: www.lepiment.org

De vereniging heeft als doel permanente vormingsactiviteiten en allerlei opleidingen te ontwerpen, te bevorderen en tot stand te brengen: alfabetisering, beroeps(voor)leidingen, gemeenschapsopleiding, multiculturele integratie. Het geheel van de activiteiten draait rond de identiteit van de persoon en zijn toegang tot een verantwoord, actief en kritisch burgerschap.
 

MEDES – Maison d’Entraide pour le Développement Social

Jubelfeestlaan 153
1080 Brussel

Tel.: 02 / 411 41 19
GSM: 0488 / 25 83 22
E-mail: medesasbl@yahoo.fr
Website : www.medesasbl.be

Het werk van MEDES draait rond individuele, collectieve en gemeenschappelijke acties met het oog op het verzekeren van een betere integratie van de gebruikers in de Belgische maatschappij. MEDES verwelkomt alle kwetsbare personen zonder onderscheid van afkomst, leeftijd, sekse of religie. Wel gaat er bijzondere aandacht naar migranten die afkomstig zijn uit Zwart Afrika.
 

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl

Bonneviestraat 40
1080 Brussel

Tel.: 02 / 410 76 31
Fax: 02 / 411 80 33
E-mail: info@bonnevie40.be
Website: www.bonnevie40.be

Vzw Buurthuis Bonnevie werkt aan een betere leefkwaliteit in de wijk Molenbeek-Centrum Ze doet dit met de bewoners door een maatschappelijk geïntegreerd werk tot stand te brengen. Huisvesting is het centrale thema van haar actie, namelijk voor een goede kwaliteit van de woningen of ze nu bewoond worden door huurders of eigenaars-bewoners (permanentie huisvesting, hulp bij renovatie, dienst kleine herstellingen, bouwwerken). Ze werkt ook aan de herwaardering van de wijk en de openbare ruimte in het perspectief van een duurzame wijk.
 

bon – Antenne Molenbeek

Toekomststraat 35
1080 Brussel

Tel.: 02 / 701 73 80
Fax: 02 507 13 99
E-mail : info@bon.be
Website: http://bon.be

Welkom bij bon ! bon is het Brussels onthaalbureau voor inburgering Je bent pas in België toegekomen. Je bent er al enige tijd. Elke persoon die wenst te integreren is op de goede plaats bij bon. Bij bon kan je cursussen volgen en leren hoe je in België en Brussel moet leven, werken en verblijven. Er is een individuele begeleiding voorzien. bon biedt een inburgeringsprogramma aan in 18 talen, alsook cursussen Nederlands.
 

BIS – Brussel Integratie door Sport

Werkhuizenstraat 25
1080 Brussel

Tel.: 02 / 411 74 95
E-mail: foyer@foyer.be
Website : www.foyer.be

Doelstelling : kwetsbare jongeren stimuleren en de kans geven om op duurzame en gestructureerde wijze sportbeoefening te ontwikkelen

 

Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel

Correspondentieadres: Werkhuizenstraat 25 – 1080 Brussel

Mommaertsstraat 22
1080 Brussel

Tel.: 02 / 414 04 53
E-mail: ann.bogman@foyer.be
Website: www.foyer.be

Diensten aangeboden aan allochtonen, nieuwkomers, (kandidaat)vluchtelingen, personen zonder papieren en rondtrekkende personen.
 

Dienst Roma en reismensen

Contactpersonen : Koen Geurts en Gabi Bala

Tel.: 02 / 411 87 32
Fax: 02 / 414 16 97
E-mail: koen.geurts@foyer.be

Aangeboden diensten :

  • Organisatie van inschrijving op referentieadressen en behandeling via poste restante;
  • Stimuleren om naar school te gaan door acties te ondernemen om de ouders te betrekken bij het leerproces ;
  • Stimuleren om aan medische preventie te doen via informatie aan medische diensten en aan de doelgroep zelf ;
  • Ontwikkeling van een beleid voor het gebruik van terreinen voor nomaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Caleidoscoop – De Vaartkapoen

Sint-Jozefstraat 14-16
1080 Brussel

Tel.: 02 / 413 04 10
Fax: 02 / 410 57 52
E-mail: devaartkapoen@vgc.be
E-mail: malika.saissi@vgc.be
Website: www.vaartkapoen.be

Caleidoscoop richt zich tot vrouwen te Molenbeek. Het werkt met vrijwilligers. Centraal hierbij staat het respect voor de identiteit van elkeen, wat zijn afkomst, zijn cultuur of zijn religie ook moge zijn. Caleidoscoop helpt vrouwen en mannen om zich sterker te voelen bij de opvoeding van hun kinderen en de rechten van de vrouw te verdedigen, zowel in hun eigen wijk als in een bredere maatschappelijke context. Zijn actie steunt op een aanbod van verscheidene vormen van vrijetijdsbeleving : turnen, theesalon, uitstappen, feesten, debatten, film, informaticacursussen...
 

FAARE - Fédération des Associations Africaines pour la Recherche d'emploi, la Formation et l'Education permanente

Werkhuizenstraat 7/9
1080 Brussel

Tel.: 02 / 412 10 76
E-mail: faareasbl@yahoo.fr
 

Synergies Africaines en Belgique – SAB

Leopold II-laan 227
1080 Brussel

Tel.: 02 / 426 90 29
 

CAW Brussel (Centrum Algemeen Welzijnswerk)

Website: www.caw.be

Advies op het vlak van de verblijfsmogelijkheden in België

Document acties