Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Stedelijke ontwikkeling / Duurzame wijkcontracten

Duurzame wijkcontracten

 

Wat is het juist?

 
De duurzame wijkcontracten zijn programma's van stedelijke herwaardering en renovatie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft geld aan de Gemeente zodat ze ingrepen kan uitvoeren in een bepaalde wijk, binnen een goed begrensde perimeter. Deze ingrepen moeten gerealiseerd worden binnen een periode van vier jaar in samenwerking met de bewoners en de partners van de wijk.
 
De initiatiefnemers belast met de uitvoering van deze projecten zijn de Gemeente, het OCMW, elk orgaan van openbaar nut (bijvoorbeeld het Huisvestingsfonds) of ook nog een vereniging.
 
Sinds 2012, worden deze stedelijke herwaarderingsprogramma's duurzame wijkcontracten genoemd en houden ze rekening met het milieuaspect van de ontwikkelde projecten (energieprestatie van de gebouwen, het waterbeheer, het afvalbeheer, ...)

 

Hoe?

 
Ieder jaar, in functie van de beschikbare middelen, stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de lijst op van de wijken die kunnen gebruikmaken van een Duurzaam Wijkcontract. Hiervoor houdt ze rekening met de staat van verval van de gebouwen en de openbare ruimtes binnen de wijk, de aanwezigheid van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen, of ook nog het aantal slecht uitgeruste woningen, alsook met een reeks sociale indicatoren (het werkloosheidscijfer, nabijheidsinfrastructuren, ...).
 
De Gemeente werkt vervolgens voor ieder duurzaam wijkcontract een programma uit met een studiebureau.
 
Om een programma uit te werken dat het beste beantwoordt aan de behoeftes van de wijk, baseert de Gemeente zich op de deelname van de bewoners, initiatiefnemers en de gebruikers van de wijk om te kunnen rekening houden met hun mening.
 
Er zijn drie goed onderscheiden periodes binnen een Wijkcontract:
 
 1. De voorbereiding (die 10 maanden duurt): deze periode, ook wel het jaar 0 genoemd, wordt besteed aan de uitwerking van het programma. Een studiebureau maakt een wijkstudie in overleg met de bewoners en de wijkverenigingen, worden verschillende ingrepen vastgesteld binnen een bepaalde perimeter.
 2. De uitvoering van het programma duurt 4 jaar en bestaat uit de realisatie van verschillende ingrepen.
 3. De voltooiing: vaak zijn er twee bijkomende jaren nodig om de renovatie- en bouwwerven te voltooien.
 

Waarom?

 

De soorten ingrepen:

 • Renovatie van bestaande woningen;
 • Bouw van nieuwe woningen;
 • Renovatie of creatie van ruimtes voor ambachtelijke of industriële activiteiten;
 • Heraanleg van openbare ruimtes;
 • Oprichting of versterking van infrastructuren en uitrusting van de wijk (socioculturele, sportieve, baby’s en peuters of andere); 
 • Sociale en participatieve initiatieven.
 
 

Doelstellingen:

 • een oplossing zoeken voor de achteruitgang van bepaalde wijken;
 • verschillende ingrepen bijeenbrengen onder eenzelfde wijkcontract om hun impact te versterken en om nieuwe dynamieken te creëren;
 • tussenkomen bij verschillende aspecten van de wijk: bebouwing, openbare ruimtes, infrastructuren en wijkuitrustingen; economische en sociale initiatieven;
 • de bewoners en gebruikers van de wijk actief deel laten nemen vanaf het begin om de aandacht te vestigen op behoeftes en om prioriteiten vast te stellen.
 
 
De gewestelijke premies moedigen u aan om uw woning te kopen en te renoveren. In de perimeters van het duurzame wijkcontract worden de bedragen van de premies bij renovatie van de woning en de verfraaiing van gevels verhoogd. Er zijn eveneens premies voorzien voor de aankoop van een woning.
 
Interesse ? Raadpleeg
 
 
 

Hoe deelnemen?

 
De algemene wijkvergaderingen zijn toegankelijk voor alle actieve personen en groepen van de wijk. Hier kan je informatie krijgen, interpelleren en discussiëren met de bewoners van de wijk, de gemeente, het Gewest en de verschillende initiatiefnemers die het programma uitwerken.
 
De Gemeente brengt eveneens een wijkcommissie samen. Ze is samengesteld uit onder andere 8 bewoners (aangesteld op basis van vrijwillige kandidaturen), vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingswezen, wijkhandelaars en openbare besturen (Gewest, Gemeente, enz.). De wijkcommissie brengt advies uit over het programma en volgt de verwezenlijking van alle projecten op. Er worden jaarlijks 4 vergaderingen georganiseerd.
 
De Gemeente organiseert 3 belangrijke momenten: de algemene werkvergaderingen, de vergaderingen van de wijkcommissie en het openbaar onderzoek. Deze momenten zijn bedoeld als informatie over de evolutie van het programma en als participatie. Het is eveneens mogelijk om deel te nemen aan wijkbezoeken, thematische werkvergaderingen, verschillende feestactiviteiten, ...
 
De agenda van deze participatieve momenten kan hier geraadpleegd worden.
 

 

Wettelijke basis:

 

 

Document acties