Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Belastingen en Ontvangsten / ARCHIEVEN

ARCHIEVEN

GEMEENTEBELASTINGEN

 

Belasting op de openbare aanplakking (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op het bouwen en herbouwen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de parkeerplaatsen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de ruimten gelegen in de goederenstations (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen (aanplakking : 3/01/2019)

Belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in België hetzij voor de export (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op het plaatsen van uitstallingen of terrassen op de openbare weg (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de geheel of gedeeltelijk leegstaande en de onafgewerkte gebouwen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de uitdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken  (aanplakking: 2/01/2018)

Belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van handelsdaden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de boventallige woningen en handelslokalen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op woningen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de nachtwinkels (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting met betrekking op visuele en milieuhinder ter hoogte van de gevels en de daken en op de economische activiteiten die de openbare gezondheid nadelig beïnvloeden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de reclameborden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de brandstofpompen (aanplakking: 3/01/2019)


Belasting op de verblijven andere dan hoofdverblijven (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de feestzalen en de zalen voor vertoningen en ontspanning, uitgebaat door particulieren of private rechtsvormen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de kantooroppervlakten (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de niet-bebouwde gronden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de parkeerplaatsen - Invoering (aangeplakt op 02 mei 2016)

Retributie op de ambulante activiteiten - Wijziging voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in België hetzij voor de export - Wijziging voor 2017 tot 2018 inbegrepen (aangeplakt op 22 februari 2017)

Opcentiemen toeristische logies (aangeplakt op 02 januari 2018)

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Vernieuwing voor 2018 (aangeplakt op 02 januari 2018)

Belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van handelsdaden - Wijziging voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Retributie op de standplaatsrechten op de markten – Vernieuwing voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Belasting op de brandstofpompen - Wijziging voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Premie in verband met de toename van de opcentiemen bij de onroerende voorheffing voor 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belasting op de nachtwinkels
 
 
 
 
 
 
 
 
Belasting op de parkeerplaatsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retributie op de afgifte van administratieve documenten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document acties