Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Vreemdelingen / Vreemdelingen - Proceduren

Vreemdelingen - Proceduren

A.Eerste inschrijving in Belgie (Niet europese buitenlander)
  Eerste inschrijving in Belgie (Niet Europese buitenlander met visa D)
  Aankomstverklaring (Niet Europese buitenlander) / Aanwezigheidsverklaring (Europese buitenlander) – verblijf van minder dan   3 maanden

Niet Europese buitenlander - Gezinshereniging: 2
I.Gezinshereniging tussen een Belgische hoofdpersoon en een niet-Europese onderdaan:
II.Gezinshereniging tussen een niet-Europese gezinshereniger met een beperkte verblijfsvergunning (Verblijfstitel A) en een niet-Europese onderdaan:
III.Gezinshereniging tussen een niet-Europese gezinshereniger met een onbeperkte verblijfsvergunning (Verblijfstitel B, C/K, D/L, F, F+, H) en een niet-Europese onderdaan:
IV.Gezinshereniging tussen een Europeaan en een niet-Europese onderdaan:
   Aanvraag voor een verblijf : De niet-Europese student:
   Verblijfsaanvraag : Niet-Europese werknemers in loondienst:
   Verblijfsaanvraag : Niet-Europese zelfstandigen
B.Registratie van Europese nieuwkomers - Bijlage 19
C.Verbintenis tot tenlasteneming:
   Verbintenis tot tenlasteneming - kort verblijf (bijlage 3bis)
   Verbintenis tot tenlasteneming - Bijlage 32 (student)
D.Niet-Europese studenten - verlenging van verblijfsvergunningen
E. Niet-Europese werknemer- verlenging van verblijfsvergunningen (A-kaart)

F. Niet-Europese “Vluchteling”/”Subsidiaire bescherming” - verlenging van verblijfsvergunningen (A-kaart of B-kaart)
G. Niet-Europese “Gezinshereniging”/“Vluchteling”/”Subsidiaire bescherming”/”Zelfstandige”/”9bis”/”9ter”/”Onderzoeker”/”NBMV” - verlenging van verblijfsvergunningen (A-kaart en H-kaart)

H.Geboorte op het grondgebied:
I.Erkende Vluchtelingen en/of subsidiaire bescherming
J.Aanvraag voor permanent verblijf - langdurig ingezetene (L-kaart)
K.Aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning (K-kaart)
L.Aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning – (E+ of F+ kaart)
M.Verlenging van een verblijfstitel (bijlage 15, bijlage 35, bijlage 49, attest van immatriculatie)
N.Aanvraag van een reisdocument, een verblijfstitel A, B, E, F, oranje kaart (attest van immatriculatie)
O.Vernieuwing identiteitscertificaat kind minder 12 jaar oud
P.Legalisatie van een handtekening (ouderlijke toelating en andere)
Q.Permanent vertrek naar het buitenland
R.Afhaling A,B, E, F et H-kaart en reidsdocument (met uw pin/puk codes)


 

......................................................................................................................................................................

 

 

A.Eerste inschrijving in Belgie (Niet europese buitenlander)

Eerste inschrijving in Belgie (Niet Europese buitenlander met visa D)

De nodige documenten om het dossier in te dienen zijn :

 • Paspoort
 • Visum
 • Vertaald en gelegaliseerd document van de burgerlijke stand of enig ander document met betrekking tot het verzoek om verblijf; 
 • 2 pasfoto's (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond)
 • 10 euros per bancontact
 • Uw exacte adres
   

Aan de hand van deze documenten kunt u het dossier openen en een bewijs van inschrijving ontvangen, bijlage 15/49.
Er kunnen aanvullende documenten worden gevraagd met betrekking tot uw dossier.

 

Aankomstverklaring(Niet Europese buitenlander) / Aanwezigheidsverklaring (Europese buitenlander) – verblijf van minder dan 3 maanden

De nodige documenten om het dossier in te dienen zijn :

 • Paspoort en visum / Europese verblijfstitel / Europese identiteitskaart
 • 10 euros per bancontact alleen voor de aankomstverklaring
 • 1 pasfoto's (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond)alleen voor de aankomstverklaring
 • Uw exacte adres
   

Aan de hand van deze documenten kunt u het dossier openen en een bijlage 3 inschrijving ontvangen of een aanwezigheidsverklaring bijlage 3 ter.

 

Niet Europese buitenlander - Gezinshereniging :

I. Gezinshereniging tussen een Belgische hoofdpersoon en een niet-Europese onderdaan :
Gezinshereniging is mogelijk tussen een Belgische gezinshereniger en zijn/haar echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner / zijn/haar nakomeling of afstammeling van de Belgische partner / zijn/haar afhankelijke nakomeling ouder dan 21 jaar / als de vader/moeder van een Belgische minderjarige.

De nodige documenten om het dossier in te dienen zijn :

 1. Paspoort
 2. De identiteitskaart van de Belgische groepsleider
 3. Bewijs afgedrukte van betaling van het bijdrage enkel voor de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner; de vader/moeder van een Belgische minderjarige; de afhankelijke volwassen nakomeling
  Bedrag en procedure: https://dofi.ibz.be
 4. Afhankelijk van de aard van de aanvraag: Bewijs van de huwelijksrelatie (huwelijksakte naar behoren gelegaliseerd en vertaald);Bewijs van het geregistreerd partnerschap of gelijkwaardig aan de huwelijksakte, bewijs van de familierelatie (geboorteakte vertaald en naar behoren gelegaliseerd).
 5. 20€ alleen per bancontact
 6. 2 pasfoto's (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond)
   

Aan de hand van deze documenten kunt u het dossier openen en een bewijs van inschrijving ontvangen, bijlage 19 ter.
Er kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of uw situatie.
Alle nuttige informatie is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_Gezinshereniging.aspx

 

II. Gezinshereniging tussen een niet-Europese gezinshereniger met een beperkte verblijfsvergunning (Verblijfstitel A) en een niet-Europese onderdaan :

Gezinshereniging is mogelijk tussen een niet-Europese gezinshereniger en zijn/haar echtgeno(o)t(e)/ geregistreerde partner/nakomeling of volwassen afhankelijke en gehandicapte nakomeling.

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn :

 1. Paspoort ;
 2. De verblijfstitel van de Belgische gezinshereniger ;
 3. Bewijs afgedrukte van betaling van de bijdrage alleen voor de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner
  Bedrag en procedure: https://dofi.ibz.be
 4. Afhankelijk van de aard van de aanvraag: Bewijs van de huwelijksband (huwelijksakte naar behoren gelegaliseerd en vertaald); Bewijs van het geregistreerd partnerschap of gelijkwaardig aan de huwelijksakte, Bewijs van de familierelatie (geboorteakte vertaald en naar behoren gelegaliseerd);
 5. Bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt (nominatief certificaat, particuliere verzekering) ;
 6. Bewijs van voldoende huisvesting, behalve voor de LIEU groepering die al een woning heeft ;
  => Huurcontract (https://financien.belgium.be) of bewijs van eigendom ;
 7. De medisch attest van de gegroepeerde persoon (https://dofi.ibz.be);
 8. Het strafblad van de aanvrager (met uitzondering voor minderjarigen) gelegaliseerd en vertaald ;
 9. Bewijs van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen (behalve voor minderjarige nakomelingen)
 10. Bewijs dat de niet-Europese aanvrager legaal verblijft;
   

Er kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of uw situatie.
Alle nuttige informatie is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_Gezinshereniging.aspx

 

III. Gezinshereniging tussen een niet-Europese gezinshereniger met een onbeperkte verblijfsvergunning (Verblijfstitel B, C, D, F, F+, H) en een niet-Europese onderdaan :

Gezinshereniging is mogelijk tussen een niet-Europese gezinshereniger en zijn/haar echtgeno(o)t(e) ouder dan 21 jaar (tenzij zij vóór de komst naar België gehuwd waren) / zijn/haar geregistreerde partner / zijn/haar minderjarige nakomeling of volwassen afhankelijke en gehandicapte nakomeling, de ouder van een erkende vluchteling of van een minderjarige die onder subsidiaire bescherming staat.

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort ;
 2. Bewijs van regelmatige verblijf
 3. De verblijfstitel van de niet-EU-penninggever met onbeperkt verblijf ;
 4. Bewijs afgedrukte van betaling van de bijdrage alleen voor de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner
  Bedrag en procedure: https://dofi.ibz.be
 5. Afhankelijk van de aard van de aanvraag: Bewijs van de huwelijksband (huwelijksakte naar behoren gelegaliseerd en vertaald); Bewijs van het geregistreerd partnerschap of gelijkwaardig aan de huwelijksakte, Bewijs van de familierelatie (geboorteakte vertaald en naar behoren gelegaliseerd) ;
 6. Bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt (persoonlijk certificaat, particuliere verzekering), behalve voor het kind MBNV dat als vluchteling of als subsidiaire bescherming is erkend ;
 7. Bewijs van behoorlijke huisvesting behalve voor de LIEU groepering die al een woning heeft en de opgaande lijn van het kind MBNV dat een erkende of erkende vluchteling of subsidiaire bescherming is
  => Huurcontract (https://financien.belgium.be) of bewijs van eigendom ;
 8. De medisch attest van de gegroepeerde persoon (https://dofi.ibz.be)
 9. Het strafblad van de aanvrager (met uitzondering van minderjarigen) gelegaliseerd en vertaald ;
 10. Bewijs van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen (met uitzondering van minderjarige nakomelingen en de nakomelingen in opgaande lijn van het kind Mena die als vluchteling/dochter worden erkend) ;
   

Er kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of uw situatie.
Alle nuttige informatie is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_Gezinshereniging.aspx

 

IV. Gezinshereniging tussen een Europeaan en een niet-Europese onderdaan :

Gezinshereniging is mogelijk tussen een Europese gezinshereniger e en zijn/haar echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner / zijn/haar nakomeling of afstammeling van de Belgische partner / zijn/haar afhankelijke nakomeling ouder dan 21 jaar / in de hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van een Europese minderjarige, bloedverwant in opgaande lijn van een afhankelijke Europeaan, gezinslid (de facto partner / Andere gezinsleden ten laste van het land van herkomst of een deel van zijn/haar huishouden / Ander lid dat de EU gezinshereniger om ernstige gezondheidsredenen moet verzorgen).

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort ;
 2. De verblijfstitel van de Europese gezinshereniger ;
 3. Afhankelijk van de aard van de aanvraag: Bewijs van de huwelijksrelatie (huwelijksakte naar behoren gelegaliseerd en vertaald); Bewijs van het geregistreerd partnerschap of gelijkwaardig aan de huwelijksakte,Bewijs van de stabiele en duurzame relatie, bewijs van de familierelatie (geboorteakte vertaald en naar behoren gelegaliseerd) ;
 4. 20€ alleen per bancontact ;
 5. 2 pasfoto's (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;
   

Aan de hand van deze documenten kunt u het dossier openen en een bewijs van inschrijving ontvangen, bijlage 19 ter.
Er kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of uw situatie.
Alle nuttige informatie is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_Gezinshereniging.aspx

 

Aanvraag voor een verblijf : De niet-Europese student :

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort met C-visumof Verblijfsvergunning in een andere Europese staat ;
 2. Bewijs van regelmatige verblijf ;
 3. Het bewijs van inschrijving of voorinschrijving van de school
 4. Bewijs van voldoende en regelmatige stabiele bestaansmiddelen (bijlage 32, studiebeurzen, inkomen, ...) ;
 5. Medischattest(https://dofi.ibz.be);
 6. Strafblad gelegaliseerd en vertaald ;
 7. Motiveringsbrief in geval van afwezigheid van een D-visum ;
 8. Bewijs afgedrukte van betaling van de bijdrage (https://dofi.ibz.be);

Er kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of uw situatie.

Alle nuttige informatie is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Studeren.aspx

 

Verblijfsaanvraag : Niet-Europese werknemers in loondienst :

Deze aanvraag wordt door de werkgever bij het bevoegde Gewest ingediend en moet de documenten voor de werkvergunning en de verblijfsvergunning bevatten.
Meer info over de procedure op de site van de gewesten :

Brussels : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/permis-unique-permis-travail
Wallonië:https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html
Vlaanderen : www.werk.be

 

Verblijfsaanvraag : Niet-Europese zelfstandigen

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort met D-visum of C-visum en verblijfsvergunning in een andere Europese staat ;
 2. Geldige aankomstverklaring (bijlage 3) uitzonderlijk D-visum ;
 3. De beroepskaart ;
 4. Medischattest (https://dofi.ibz.be) ;
 5. Strafblad gelegaliseerd en vertaald;
 6. 2 pasfoto's (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;
 7. 10€ alleen per bancontact ;
 8. Bewijs van betaling van een bijdrage voor de kosten van de uitvoering van het project (https://dofi.ibz.be) ;

Er kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of uw situatie.

Alle nuttige informatie is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Travail.aspx.

 

B. Registratie van Europese nieuwkomers - Bijlage 19

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort/Europese nationale identiteitskaart ;
 2. 10€ alleen per bancontact ;
 3. 1 pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;
 4. Uw exacte adres (geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte)

Aan de hand van deze documenten kunt u het dossier openen en een bewijs van inschrijving ontvangen, bijlage 19.
Afhankelijk van de reden van uw verblijfsaanvraag kunnen aanvullende documenten worden gevraagd.

Alle nuttige informatie is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Recht_op_verblijf_+_3_maanden.aspx

 

C. Verbintenis tot tenlasteneming :

Verbintenis tot tenlasteneming - kort verblijf (bijlage 3bis)

De gevraagde documenten voor de legalisatie zijn :

 1. De verblijfsvergunning of Belgische identiteitskaart van de geregistreerde garant binnen onze administratie ;
 2. 40€ alleen per bancontact ;
 3. Het volledig ingevulde formulier (er worden geen schrappingen geaccepteerd)
 4. Bewijs van inkomsten (drie laatste loonstroken voor werknemers of een waarschuwingsuittreksel uit de functie voor zelfstandigen) ;

 

Verbintenis tot tenlasteneming - Bijlage 32 (student)

 1. De verblijfsvergunning of Belgische identiteitskaart van de geregistreerde garant binnen onze administratie ;
 2. 40 euro per bancontact ;
 3. Drie volledig ingevulde formulieren (er worden geen schrappingen geaccepteerd) ;
 4. Bewijs van inkomsten (indien u een activiteit in loondienst uitoefent : minimum 3 recente loonfiches en arbeidscontract of een werkgeversattest dat het type en de effectieve duur van het arbeidscontract verduidelijkt, waarbij het arbeidscontract geldig moet zijn hetzij voor minstens één academiejaar of de beoogde duur van de studie hetzij voor 12 maanden ;
  Indien u een activiteit als zelfstandige uitoefent: een document, opgesteld door een overheidsdienst, waaruit u maandelijkse of jaarlijkse netto-/bruto-inkomsten blijken, het bewijs van de betaling van de sociale bijdragen, alsook van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen )

 

D. Niet-Europese studenten - verlenging van verblijfsvergunningen

 1. Geldig paspoort ;
 2. Bewijs van definitief inschrijving voor het volgende academisch jaar ;
 3. Afscript van het afgelopen academisch jaar ;
 4. Standaardformulier ingevuld door de onderwijsinstelling ;
 5. Bijlage 32 ;
 6. Strafblad (verstrekt door de administratie) ;
 7. Ziektekostenverzekering die de risico's in België dekt
 8. Attest van voltooiing ;
 9. Geldig Verblijfstitel ;
 10. 1 pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;

Leesbare documenten moeten tussen 30 en 45 dagen voor de vervaldatum van de kaartdoor e-mail worden verzonden naar etrangers@molenbeek.irisnet.be in pdf-formaat, met vermelding van uw aanvraag tot vernieuwing en uw rijksregisternummer.
Voor deze procedure hoeft u geen afspraak te maken.

 

E. Niet-Europese werknemer- verlenging van verblijfsvergunningen (A-kaart)

Aanvraag in te dienen bij de Gewest door de werkgever.
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/travail/gecombineerde-vergunning

Uitzondering: Onbeperkt verblijfsvergunning
Documenten om over te leggen:

 • een kopie van hun geldig paspoort ;
 • bewijs van voldoende middelen van bestaan, de duur van zijn dienstverband als werknemer en, indien van toepassing, het BTW-nummer van zijn werkgever ;
 • het bewijs dat zij voor zichzelf en hun gezinsleden een ziektekostenverzekering hebben afgesloten die alle risico's in België dekt ;
 • het besluit van het Gewest waarbij hem toestemming wordt verleend om voor onbepaalde tijd te werken ;

De leesbare documenten moeten binnen de aangegeven termijnen per e-mail in pdf-formaat naar etrangers@molenbeek.irisnet.be worden opgestuurd, met vermelding van uw aanvraag en uw Rijksregisternummer.
Voor deze procedure hoeft u geen afspraak te maken.


F. Niet-Europese “Vluchteling”/”Subsidiaire bescherming” - verlenging van verblijfsvergunningen (A-kaart of B-kaart)

Automatische verlenging tenzij anders aangegeven.

 

G. Niet-Europese “Gezinshereniging”/“Vluchteling”/”Subsidiaire bescherming”/”Zelfstandige”/”9bis”/”9ter”/”Onderzoeker”/”NBMV” - verlenging van verblijfsvergunningen (A-kaart en H-kaart)

De documenten om over te leggen en de productietermijnen staan ​​vermeld op de laatste beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.
De leesbare documenten en de laatste beslissing moeten binnen de aangegeven termijnen per e-mail in pdf-formaat naar etrangers@molenbeek.irisnet.be worden opgestuurd, met vermelding van uw aanvraag en uw Rijksregisternummer.
Voor deze procedure hoeft u geen afspraak te maken.

 

H. Geboorte op het grondgebied:

Uw kind is net geboren en u wilt een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar oud?
Dank u voor uw presentatie met :

 1. Verblijfsvergunning van de ouders ;
 2. Geboorteakte van het kind ;
 3. Paspoort van het kind ;
 4. 2€ alleen per bancontact ;
 5. 1pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;

 

I. Erkende Vluchtelingen en/of subsidiaire bescherming

Heeft u net de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming gekregen ?
U moet zich begeven met de volgende documenten :

 1. Bijlage 25,26,26quinquies ;
 2. Attest van immatriculatie (oranje kaart) ;
 3. C.G.V.S.-attest (identiteitsbewijs, eventueel geboorteakte) ;
 4. 2 pasfoto's (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;
 5. 22€ alleen per bancontact ;

 

J. Aanvraag voor permanent verblijf - langdurig ingezetene (L-kaart)

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort ;
 2. Verblijfstitel (ononderbroken verblijf van 5 jaar) ;
 3. Strafregister (verstrekt door de administratie) ;
 4. Bewijs van voldoende en regelmatige stabiele bestaansmiddelen ;
 5. Ziektekostenverzekering ;
 6. 10€ alleen per bancontact ;
 7. 1pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;

Met deze documenten kunt u het dossier openen en een bijlage 16bis (ontvangstbevestiging) ontvangen.

 

K. Aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning (K-kaart)

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort ;
 2. Verblijfstitel B (ononderbroken verblijf van 5 jaar) ;
 3. Strafregister (verstrekt door de administratie) ;
 4. 10€ alleenper bancontact
 5. 1pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;

Met deze documenten kunt u het dossier openen en een bijlage 16bis (ontvangstbevestiging) ontvangen.

 

L. Aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning –(E+ of F+ kaart)

De documenten die nodig zijn om het dossier te openen zijn:

 1. Paspoort ;
 2. Verblijfsvergunning (ononderbroken verblijf van 5 jaar) ;
 3. 10€ alleen per bancontact
 4. 1pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;

Met deze documenten kunt u het dossier openen en een bijlage 22 ontvangen.

 

M. Verlenging van een verblijfstitel (bijlage 15, bijlage 35, bijlage 49, attest van immatriculatie)

 1. Identiteitsdocument (paspoort) ;
 2. Verblijfstitel of bijlage 15 of bijlage 12 (politie) ;
 3. 1pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;
 4. 10€ alleen per bancontact ;

 

N. Aanvraag van eenreisdocument, een verblijfstitel A, B, E, F, oranje kaart (attest van immatriculatie)

 1. Verblijfstitel of bijlage 15 of bijlage 12 (politie) ;
 2. Identiteitsdocument (paspoort) ;
 3. 1pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;
 4. 22 euro per bancontact (195 euro voor dringende verblijfstitel) of 86 euro voor reisdocumenten ;

 

O. Vernieuwing identiteitscertificaat kind minder 12 jaar oud

Opgelet : 1 afspraak per persoon en per sort aanvraag !

 1. Verblijfstitel of bijlage 15 of bijlage 12 (politie) ;
 2. Identiteitsdocument (paspoort) ;
 3. 1pasfoto (nieuw minder dan 3 maanden/in kleur/witte achtergrond) ;
 4. 2€ alleen per bancontact ;

 

P. Legalisatie van een handtekening (ouderlijke toelating en andere)

 1. Verblijsftitel ;
 2. Document om te legaliseren;
 3. 5€ alleen per bancontact;

 

Q. Permanent vertrek naar het buitenland
 

         Procedure van de afvoering voor het buitenland
 

 1. Een e-mail sturen naar etrangers@molenbeek.irisnet.be met:

  - Een foto of scan van uw verblijfsvergunning (voor- en achterkant) en van uw nationale paspoort;-
  - Het exacte adres in het buitenland;
  - De datum van vertrek;
  - Aangeven of het om een definitief of tijdelijk vertrek gaat;
   
 2. Ons de huidige verblijfsvergunning overmaken (aan het loket, per post of via overhandiging).

 

R. Afhaling A,B, E, F et H-kaart en reidsdocument (met uw pin/puk codes)

 1. Identiteitsdocument (paspoort of nationale identiteitskaart) ;
 2. Verblijfstitel of bijlage 15 of bijlage 12 (politite) ;
 3. Uw codes pin/puk ;

 

Document acties