Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Vreemdelingen / Oekraïne - Tijdelijke bescherming

Oekraïne - Tijdelijke bescherming

Een Europese richtlijn die in Belgisch recht is omgezet, voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden op het grondgebied van de Europese Unie.

Vanaf maandag 07.03.2022 kunnen Oekraïense onderdanen met hun identiteitsdocumenten zich om 8.30 uur melden in het registratiecentrum, om tijdelijke bescherming aan te vragen. De slots zullen worden verdeeld om de aankomsten over de dag te spreiden.

Vanaf maandag 14 maart wordt Brussel Expo, Paleis 8 (Heizel) het registratiecentrum voor Oekraïners.

  • Het registratiecentrum is 7 dagen op 7 open van 8u30 tot 17u30 en is bereikbaar met de metro, lijn 6, halte Heizel
  • In het belang van mensen zonder opvang, vragen we u, indien u reeds opvang hebt,  te wachten met uw registratie ten voordele van kwetsbare landgenoten. Dit heeft geen gevolgen voor jou.
  • Personen die reeds geregistreerd zijn in het registratiecentrum Bordet dienen zich niet opnieuw in het nieuwe registratiecentrum Paleis 8 (Heizel) aan te melden.

Dit geldt zowel voor Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven als voor onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden.

Eenieder die voor tijdelijke bescherming in aanmerking wenst te komen, moet zich in persoon bij het registratiecentrum melden met zijn Oekraïense identiteitsdocumenten.

Er wordt een registratie verricht en een attest van tijdelijke bescherming afgegeven indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan.

Met dit attest geeft het gemeentebestuur van de woonplaats aan de betrokkene een A-kaart af die één jaar geldig is.
Voorafgaande controle van het adres door een wijkagent (politie) is noodzakelijk vóór de besteling van het kaart.

 

Belangrijke opmerking:

Indien u reeds over een verblijfsvergunning in België beschikt of over een door het gemeentebestuur afgeleverde verklaring van aankomst, is uw aanwezigheid op Belgisch grondgebied gedekt. Gelieve u dus niet onmiddellijk naar het registratiecentrum te begeven om lange wachttijden te vermijden of om niet op een andere dag te moeten terugkomen.

Algemene informatie: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/Oekraïnetijdelijke-bescherming

Procedure bij de gemeente:
Stuuren door e-mail naar etrangers@molenbeek.irisnet.be uw paspoort, attest van tijdelijke bescherming (of andere document van Dienst Vreemdelingen Zaken) en uw exacte adres.

 

 

Document acties