Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Openbare netheid / De ontradende boetes

De ontradende boetes

Wat betreft netheid en leefmilieu, maakt de gemeente gebruik van twee middelen die onburgerlijk gedrag beboeten.
Het eerste is gebaseerd op het Algemeen Politiereglement en betreft de administratieve sancties.
Het tweede betreft een gewestelijke ordonnantie.
 

Algemeen Politiereglement en het mechanisme van de administratieve sancties

De overtredingen tegen het Algemeen Politiereglement betreffende de openbare netheid zijn opgenomen in hoofdstuk II (artikels 13 tot 39 Algemeen Politiereglement) en in hoofdstuk betreffende de dieren (hondenuitwerpselen) in artikel 115 van het reglement. De bedragen van de boetes zijn in het reglement vastgelegd binnen een marge en met een maximum bedrag. De toepassing van de boete is in verhouding met de gepleegde feiten in het administratief dossier van de betrokkene.
 
Enkele voorbeelden van overtredingen: bevuilen of beschadigen van elk voorwerp of elke plaats op het openbaar domein (350 EUR), tags of graffiti maken (350 EUR), spuwen, urineren of zijn behoefte doen op het openbaar domein (350 EUR), niet-conforme vuilniszakken buitenzetten (350 EUR), eten achterlaten voor dieren (350 EUR).
 
 

Gewestelijke ordonnantie van 25 maart 1999

Dankzij deze ordonnantie betreffende het leefmilieu kunnen de bevoegde ambtenaren vaststellingen maken en opzoekingen doen met de onderzoeksmiddelen die ze ter beschikking hebben. De overtredingsdossier worden overgedragen aan het Parket dat ze ofwel strafrechtelijk vervolgt bij de Correctionele Rechtbank ofwel terugstuurt naar het Agentschap Net Brussel. Dit agentschap legt de overtreders administratieve boetes op.
 
Om het strafrechtelijke arsenaal eigen aan elke gemeente te vervolledigen, beschikt Net Brussel over een ploeg van beëdigde ambtenaren die over onderzoeksmiddelen beschikken die bij op die van de Politie lijken of die zelfs nog ruimer zijn.
 

De administratieve boetes gaan van 62,5 tot 625 EUR en, in ergere gevallen (giftig afval, enz.), van 625 tot 62.500 EUR.

Document acties