Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Huisvesting / Habitat Cel / Leegstaande woningen

Leegstaande woningen

Leegstand is schadelijk voor de levenskwaliteit van de buurtbewoners. Het doet afbreuk aan het buurtimago en vermindert de waarde van andere naburige eigendommen. Een leegstaand gebouw vormt ook een gevaar voor de bevolking: aantasting van het gebouw waardoor elementen op de openbare weg kunnen vallen, ontwikkeling van voor het gebouw gevaarlijke schimmels (zoals de merula), verspreiding van ongedierte, aanmoediging van sluikstorten, risico op ongereguleerd kraken.

Het onbeheerd laten van een woning vormt voor de eigenaar een administratieve overtreding die met een administratieve boete kan worden bestraft.

Wanneer de leegstand een gebouw betreft dat bestemd is voor bewoning, bedraagt de boete 500,00 EUR x het aantal meter gevel x het aantal verdiepingen wanneer de leegstand gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden voortduurt.

Wanneer de leegstand betrekking heeft op een onroerend goed voor andere dan woondoeleinden (handel, kantoor, pakhuis), bedraagt de boete 30,75 EUR per vierkante meter leegstaande oppervlakte wanneer de leegstand 9 opeenvolgende maanden duurt.

De Habitatel wil de eigenaars helpen oplossingen te vinden om de situatie te verbeteren.

Neem contact op met de Habitat cel voor meer informatie.

Document acties