Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Huisvesting / Projectoproep het Molenbeekse Huisvestingshuis

Projectoproep het Molenbeekse Huisvestingshuis

Voorwoord

In het kader van het meerderheidsakkoord is het Molenbeekse Huisvestingshuis (MHH) een van de regelmatig terugkerende eisen die echte maatschappelijke uitdagingen vormen. Het MHH zou een knoop- en contactpunt zijn, een ontmoetings- en expertisecentrum dat hulp biedt aan allen die vragen hebben over huisvestingsmaterie. Het opstarten van een Huis van Huisvesting is geen gemakkelijke taak. Er moeten veel obstakels worden overwonnen voordat het kan worden opgericht. Dat is het doel van deze projectoproep.


Wat is het?

De geselecteerde kandidaat zal worden verzocht scenario's te ontwikkelen voor de oprichting van de MHH, alsmede business cases die de levensvatbaarheid van de structuur in de loop van de jaren zullen garanderen. De elementen doelstellingen, reikwijdte van de activiteit, begroting, financieringsmethode, organisatie, samenwerkingsverbanden, dagelijks beheer, juridische bewaking, beheerde materies, alsook een risicoanalyse, succesindicatoren en een dashboard, zullen deel uitmaken van de te verstrekken documenten die het definitieve dossier vormen dat aan het College zal worden voorgelegd.
De kandidaat begeleidt het opstarten van de structuur zodra het gekozen scenario is uitgewerkt.


Wie?

Kandidaten voor de projectoproep zijn :

  • Actoren met deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling en huisvesting
  • Een tijdelijke vereniging van verschillende actoren wordt aanvaard, maar met een hoofdrolspeler die verantwoordelijk is voor de eerste lijn


Hoe?

De kandidaten vullen het formulier La Maison du Logement de Molenbeek in en sturen het bij voorkeur per e-mail naar propr.communales1080@molenbeek.irisnet.be of schriftelijk naar de dienst Gemeentelijke eigendommen, Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, vóór 13 december 2021.
De jury die de kandidaat zal selecteren, zal bestaan uit een lid van de Huisvestingscel, een lid van de gemeentelijke dienst Tijdelijke woningen, een vertegenwoordiger van het Kabinet van de Schepen van Huisvesting en een neutraal lid van de Adviesraad Huisvesting/RBDH.


Hoeveel?

De totale gemeentelijke subsidie voor deze oproep bedraagt maximaal 14 000 euro en wordt uitsluitend toegekend aan de geselecteerde kandidaat.


Info: ntis@molenbeek.irisnet.be
Agenda van de projectoproep
Start van de oproep Eind november 2021
Indiening van de offertes : 13 december 2021
Aanwijzing kandidaat Gemeenteraad van 22 december 2021

Formulier

Document acties