Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Leefmilieu/Duurzame ontwikkeling/Energie / Samen energie besparen in Molenbeek

Samen energie besparen in Molenbeek

De laatste tien jaar heeft de gemeente Sint-Jans-Molenbeek zich ambitieuze doelstellingen gesteld op het vlak van efficiënt energieverbruik :  het PLAGE-project, Klimaatmotie, overeenkomst van Burgemeesters, energieplan. Deze verbintenissen zijn onontbeerlijk indien de gemeente de energie-uitdagingen op een concrete manier overzichtelijk wil maken en op haar schaal de klimaatopwarming van onze planeet wil bestrijden.
 

PLAGE-project

 
Sinds 2006 neemt de gemeente Sint-Jans-Molenbeek actief deel aan het PLAGE-project (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie), een programma voor energiebesparingen opgestart door het Brusselse hoofdstedelijke gewest. De voornaamste doelstelling is het globale energieverbruik van het honderdtal gemeentelijke gebouwen (scholen, administratieve kantoren, kinderdagverblijven, bibliotheken, sportcomplexen, zwembad, ...) met 25% te verminderen . 
 
In 2012 werd er bijna 100.000 EUR bespaard dankzij een vermindering met 23% van het energieverbruik van de "PLAGE-gebouwen" ten opzichte van het jaar 2005.
 
Meer informatie : energiebrochure
 
 

Voorbeeldgebouwen

 
Wanneer de Gemeente bouwt of renoveert moet ze daarbij ook denken aan de toekomstige generaties. Ze toont het voorbeeld door te kiezen voor goed presterende gebouwen die  het leefmilieu respecteren.
 
In november 2007 adopteerde de Gemeenteraad unaniem de motie "Plaatselijke unie voor het klimaat". De Gemeente verbindt zich zo om de "passiefbouwstandaard" toe te passen bij elke nieuwbouw en de "lage-energiestandaard" voor elke volledige renovatie van bestaande gebouwen. 
 
Sindsdien heeft de gemeente Sint-Jan-Molenbeek 38 passief- of lage-energiegebouwen op haar actief. Het gaat om woningen, scholen, administratieve en technische lokalen, sportuitrustingen, ...
 
 
 

Burgemeestersconvenant : een Europese verbintenis van de Gemeente

 
Op 19 december 2009 bekrachtigde de gemeente Sint-Jans-Molenbeek het Burgemeestersconvenant. Dit is het meest ambitieuze Europese initiatief om plaatselijke overheden aan te sporen om de doelstellingen op het vlak van klimaat en energie van de Europese Unie zelfs te overtreffen. 
 
Onze gemeente werd zo de 6e grote Belgische en eerste Brusselse gemeente om de club van steden te vervoegen die echte voorlopers zijn ten gunste van het klimaat en op het gebied van duurzame energie.
 
 
 

Gemeentelijk energieplan 2013-2017

 
in 2013 stelde de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een nieuw energieplan op. Het moet een lokaal antwoord bieden voor de energie-, sociale en leefmilieu-uitdagingen. 
 
Het energieplan bevat 22 concrete maatregelen om het energieverbruik in Molenbeek te verminderen en de productie van hernieuwbare energie te bevorderen.
 
 
 

Groene energie

 
Sinds 1 januari 2009 worden alle gebouwen van de gemeente (kantoren, scholen, kinderdagverblijven, ...) voor 100% bevoorraad door groene energie.
 
Dankzij deze keuze ondersteunt de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de distributieketen voor hernieuwbare energie. Tegelijk bespaart ze 23% CO2, dus ongeveer een ton CO2 per jaar!
 
 

EPB-certificaat openbaar gebouw

 
Het "EPB-certificaat openbaar gebouw" is een document dat de globale energieprestatie van een openbaar gebouw aanduidt. Dit resultaat  wordt berekend op basis van het verbruik van de openbare gebruikers die het gebouw betrekken.
 
Bedoeling is de bezoekers en de gebruikers informeren over het reële verbruik van het gebouw, de evolutie die het doormaakt, over de CO2-uitstoot en over de maatregelen om de energieprestatie te verbeteren. 
 
Als je in een openbaar gebouw komt, kijk dan eens naar het EPB-certificaat dat ophangt in de inkomhal. Je vindt er informatie over de index van de energieprestaties.
 
 
 

Molenbeek, duurzaamste gemeente

 
In 2013 diende de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een kandidatuurdossier in voor de verkiezing van de  "Duurzaamste Gemeente 2013" door de focus te leggen op het energieluik van de gemeente. De gemeente geraakte tot in de finale. Hierdoor kon ze een video maken om de verwezenlijkingen van de gemeente te tonen.
 
Je kan de video die de gemeente voorstelt bekijken op : http://www.lacommunelaplusdurable.be/nl/deelnemers/molenbeek
 

Document acties