Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Mobiliteit / Autoloze Zondag 2023 : aanvraag voor doorgangsbewijs

Autoloze Zondag 2023 : aanvraag voor doorgangsbewijs

Zoals elk jaar tijdens de week van de mobiliteit, wordt de Autoloze Zondag gehouden. Deze vindt plaats op zondag 17 september 2023.

Hoe een doorlatingsbewijs aanvragen?

 

Particulieren

Voor particulieren, bent U woonachtig te Sint-Jans-Molenbeek of wenst U zich naar Molenbeek te verplaatsen, en op 17 september 2023 op het grondgebied van de gemeente de wagen te gebruiken?

De aanvragen van doorgangsbewijzen kunnen via IRISBOX (vanaf 16 augustus 2023) aangevraagd worden, ten laatste tot 13 september 2023, door middel van de deze link.

De pasjes kunnen uitsluitend afgehaald worden aan het loket van de dienst Signalisatie, Opzichterstraat, 63-65, enkel tijdens de week van 11 tot 15 september van 13u tot 16u.

Het doorlatingsbewijs zal, aan de aanvrager of aan de houder van de door hem ondertekende volmacht, enkel op vertoon van de identiteitskaart, overhandigd worden.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling zijn uitsluitend beperkt tot die in het formulier vermelde gevallen (behalve in zeer uitzonderlijke omstandigheden).

Onvolledige aanvragen zullen afgewezen worden.
 

Bedrijven

U bent een bedrijf gevestigd op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek en / of uw beroep vereist dat U zich met het voertuig op het grondgebied van de gemeente verplaatst op zondag 17 september 2023.

De aanvragen van doorgangsbewijzen kunnen enkel via IRISBOX (vanaf 16 augustus 2023) aangevraagd worden, ten laatste tot 8 september 2023, door middel van de deze link.

De doorgangsbewijzen kunnen afgehaald worden aan het loket van de dienst Signalisatie, Opzichterstraat, 63-65, enkel tijdens de week van 11 tot 15 september van 13u tot 16u, op voorlegging van de mail met goedkeuring.

 

Mogen rijden ZONDER doorlatingsbewijs

De volgende personen en voertuigen mogen op 17 september 2023 zonder doorgangsbewijs rijden:

1° voertuigen van openbare vervoersmaatschappijen;

2° Taxi’s uitgerust op het dak met een onverplaatsbare lichtbak (spoetnik) met het opschrift “TAXI”;

3° voertuigen van nooddiensten;

4° autocars;

5° voertuigen van openbaar nut;

6° mediavoertuigen die als dusdanig herkenbaar zijn (logo, etc.);

7° voertuigen van het type minibus (8+1 plaatsen) gebruikt door HORECA en die als dusdanig herkenbaar zijn (logo, etc.);

8° de personen met een handicap in het bezit van de speciale kaart voorzien in artikel 27.4.3.d. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement over de politie van het wegverkeer;

9° voertuigen voorzien van een CD-nummerplaat (diplomatiek corps) voor zover deze effectief een diplomaat vervoeren of de bestuurder een bewijs van zijn opdracht kan voorleggen.

10° bromfietsen van het type speed pedelec zoals bepaald door het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Indien U moeilijkheden ondervindt tijdens het invullen of bij het afgeven van uw aanvraag, gelieve dan contact op te nemen met de dienst Mobiliteit op het nummer 02/412.37.46 of via mail langs mobilite@molenbeek.irisnet.be

 

Meer info over de Week van de Mobiliteit: Week van de mobiliteit

 

Document acties