Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Politiek leven / College / Het College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen

college2
Burgemeester
Françoise SCHEPMANS (MR - OPEN VLD)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 600 74 19 - 02 / 412 37 06 - 02 / 600 49 61
Fax : 02 / 412 37 02
E-mail : fschepmans@molenbeek.irisnet.be
 

Bevoegdheden :    
 • Coördinatie van de gemeentelijke politiek - Algemeen secretariaat - Archief
 • Politie - Veiligheid
 • Wettelijke zaken (protocol, juridische zaken, geschillen, gemeentelijke bemiddeling)
 • Franstalig openbaar onderwijs
 • Franstalig crèches
 • Kinderopvang
 • Erediensten en vrijzinnigheid
 • Participatie
 • Franse cultuur
 • "Métropole culture 2014"
 • Huis van Culturen en Sociale Samenhang (HCSS)
 • Gemeenschapscentrum Maritiem (GCM)
 • Karreveldkasteel (Moka)
 • Gemeentelijk Museum (MoMuse)
 • Monumenten
 • Franstalige bibliotheken
 • Feestelijkheden
 • Gelijkheid van Kansen

 

 

college2
1ste Schepen
Ahmed EL KHANNOUSS (CDH - CD&V)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 412 37 30
E-mail : aelkhannouss@molenbeek.irisnet.be

 

  Bevoegdheden :       
 • Arbeid
 • Economische ontwikkeling
 • Sociale economie
 • Sport + Toezicht Molenbeek Sport
 • Internationale betrekkingen (Verbroedering)
 • Toezicht op de Lokale missie voor Tewerkstelling en Molenbeek Formation

 

 

college22de Schepen

Sarah TURINE (ECOLO - GROEN)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 600.49.47
E-mail : sturine@molenbeek.irisnet.be
 

Ontmoetingen met de burgers : donderdag van 13u30 tot 16u

Bevoegdheden :
 • Jeugd
 • Sociale cohesie en intercultureel dialoog
 • Toezicht op de vzw B.S.U (Bestrijding van de sociale uitsluiting)
 • Buitenschoolse opvang

 

 

college23de Schepen

Patricia VANDE MAELE (MR - OPEN VLD)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 412.36.40

E-mail : pvandemaele@molenbeek.irisnet.be
 

Permanenties : op afspraak aan het nr. 0499/588.245

Bevoegdheden :          
 • Gemeentelijk personeel en arbeidspreventie

 

 

college24de Schepen

Abdelkarim HAOUARI (CDH - CD&V)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 600.49.53

E-mail : ahaouari@molenbeek.irisnet.be
Sociale permanentie : dinsdag van 10 tot 12u

Bevoegdheden :      
 • Financiën
 • Begroting
 • Economaat
 • Fiscale geschillen

 

 

college25de Schepen

Karim MAJOROS (ECOLO - GROEN)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 412.37.20

E-mail : kmajoros@molenbeek.irisnet.be

 

Ontmoetingen met de burgers : donderdag van 10u tot 12u zonder afspraak.
Of op afspraak op 02 412 37 20 en per e-mail kmajoros@molenbeek.irisnet.be

Bevoegdheden :      
 • Huisvesting en Gemeentelijke eigendommen
 • Woongelegenheid, tijdelijke woningen (transit en sociaal hotel)
 • Toezicht op het sociaal verhuurkantoor (SVK)

 

 

college26de Schepen

Jan GYPERS (MR - OPEN VLD)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 412.37.50 (Gemeentehuis)
Tel.: 02 / 412.38.90 (Opzichterstraat)
E-mail : jgypers@molenbeek.irisnet.be

Permanenties : op afspraak

Bevoegdheden :
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Stadsrenovatie programma's
 • Gesubsidieerde projecten
 • Openbare werken
 • Plavei – Wegenis – Signalisatie

 

 

college27de Schepen

Ann GILLES - GORIS (CDH - CD&V)         

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 412.36.80
E-mail : agillesgoris@molenbeek.irisnet.be

Ontmoetingen met de burgers: donderdag van 10u tot 12u

Bevoegdheden :
 • Sociale actie
 • Burgerlijke Stand - Demografie
 • Senioren
 • Toezicht OCMW
 • Gezondheid
 • Toerisme
 • Kerkhof (bij beraadslaging van het Schepencollege van 27 augustus 2014)

 

 

college28de Schepen

Olivier MAHY (MR - OPEN VLD)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 412.37.60

E-mail : omahy@molenbeek.irisnet.be

Bevoegdheden :
 • Openbare reinheid
 • Vervoer
 • Metallurgie
 • Stedenbouw (Bouwvergunningen - Ruimtelijke ordening - B.B.P. - Kadaster en Milieuvergunningen)
 • Mobiliteit
 • Informatica
 • Hygiene

 

 

college29de Schepen

Annalisa GADALETA (ECOLO - GROEN)

Contactadres :
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel

Tel.: 02 / 412.37.81
E-mail : agadaleta@molenbeek.irisnet.be

 

Ontmoetingen met de burgers : op afspraak

Bevoegdheden :
 • Duurzame ontwikkeling
 • Leefmilieu
 • Milieuraadgeving
 • Beplantingen (Groene ruimten) (bij beraadslaging van het Schepencollege van 27 augustus 2014)
 • Biodiversiteit
 • Energie
 • Dierenwelzijn
 • Nederlandstalige aangelegenheden
 • Nederlandstalige cultuur
 • Nederlandstalige bibliotheek
 • Nederlandstalig openbaar onderwijs

Document acties