Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Duurzame ontwikkeling / Duurzame ontwikkeling : begrip

Duurzame ontwikkeling : begrip

Met de term « duurzame ontwikkeling » wordt, sedert een aantal decennia al, verwezen naar een specifieke manier om openbare actie te voeren. Duurzame ontwikkeling wordt onder meer gekenmerkt door het feit dat de opties hier en nu zodanig worden genomen, dat ze zo weinig mogelijk afdoen aan de kwaliteit van het leven van de andere. Hierbij wordt terzelfdertijd gedacht aan de toekomstige generaties en aan de andere volkeren op deze planeet. Een ander element dat bij duurzame ontwikkeling een rol speelt, is daarnaast het feit dat voortdurend wordt gestreefd naar evenwicht tussen de verschillende dimensies van het maatschappelijk leven : conservering van de hulpbronnen met het oog op bescherming van het milieu, solidariteit op sociaal gebied en economisch dynamisme. Op het vlak van de voorwaarden voor tenuitvoerlegging is duurzame ontwikkeling, ten slotte, onlosmakelijk verbonden met het idee van governance.

 

Om verder te gaan  - Duurzame ontwikkeling : basisprincipes en elementen

Document acties