Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Duurzame ontwikkeling / Governance, of de ‘hoe ?’-vraag

Governance, of de ‘hoe ?’-vraag

Naast deze vier thematische dimensies, die gewijd zijn aan het « wat ? », moet er een vijfde worden toegevoegd, die van een andere aard is, aangezien hierbij de vraag « hoe ? » wordt gesteld. In feite wordt duurzame ontwikkeling niet gekenmerkt door de – overigens zeer brede – actiedomeinen, maar ook door de manier waarop ze worden bevat en worden uitgewerkt. Op dit punt doet het begrip « governance » van zich spreken – dat vaak wordt geciteerd, maar soms verkeerd wordt begrepen.

Binnen het specifiek domein van de DO kan governance worden ontbonden in vier grote subthe­ma’s :

  • De integratie van de principes van goed bestuur (waaronder de trans­ver­sale benadering van de problemen, het principe van voorzorg ten aanzien van de niet goed gekende risico’s, het onthaal en het luisteren naar de gebruikers / cli­ënten, de subsidiariteit van de interventie, enz…)
  • De voorbeeldfunctie van de overheidsinstanties op het gebied van gedrag inzake ecologische aangelegenheden, die voorschrijft dat het gemeentebestuur de weg wijst die moet worden gevolgd op het niveau van de opgelegde beheerstaken, net als iedere overheids- of private organisatie : verwarming, mobiliteit, afvalbeheer, aankopen en bestelling, enz…
  • Het bevorderen van duurzaam gedrag bij de burgers, zowel via de middelen op het vlak van pedagogie en aansporing (‘verleidingspolitiek’) als via bestraffing indien noodzakelijk
  • Ten slotte, het invoeren van een beleid met het oog op informatie, consultatie en participatie van de burger, waarbij elkeen wordt betrokken op een zodanige manier, dat er overeenstemming is met de geaardheid.

 

 

Document acties