Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Duurzame ontwikkeling / De basisprincipes van duurzame ontwikkeling

De basisprincipes van duurzame ontwikkeling

De basisprincipes van reflecteren over duurzame ontwikkeling zijn niet nieuw. Al aan het einde van de XIXe eeuw, namelijk in het verlengde van de industriële Revolutie en ingevolge de talrijke nadelige gevolgen voor mens en Natuur, gingen er stemmen - voornamelijk in de wetenschap, in de meest uiteenlopende disciplines - op om de bedreigende houding van de Mens ten opzichte van het milieu aan de kaak te stellen.

Met de exponentiële toename van auto’s, de massale ontbossing en de proliferatie van risico’s op in­dus­trieel gebied, was het normaal dat deze spanning tussen de enorme technologische en economische « vooruitgang » enerzijds, en de onredelijke exploi­­tatie van de natuur, anderzijds, in de loop van de XXe eeuw zou aanhouden - en zelfs zou toenemen. Deze inzet wordt na de tweede Wereldoorlog inderdaad een allesoverheersende bekommernis, na de oprichting van grote ecologische organisaties, zoals het WWF, bijvoorbeeld.

Uiteindelijk zal deze dynamiek ronduit leiden tot het stellen van DE grote vraag  (die hier geïnspireerd is op de titel van een veelbesproken rapport, waarvoor de grote lijnen in 1972 werden aangegeven door de Club van Rome) : « Moet de groei een halt worden toegeroepen ? ». Het is echter snel duidelijk gebleken dat dit antagonisme economie / natuur tot een impasse leidde.

 Ten slotte werd het tijd dat de kwestie van de relatie tussen de Natuur en de Mens opnieuw werd gesteld op een meer pragmatische manier, waarbij de laatste wordt gehoord als deel van een netwerk van sociale solidariteit, én als actor binnen economische uitwisseling.

Het begrip “duurzame ontwikkeling” komt vandaag naar voren als een streven naar een drievoudig evenwicht :

  • Tussen de uiteenlopende imperatieven van het maatschappelijk leven (voornamelijk op het gebied van milieu, economie en het sociale - Men spreekt hier van “evenwicht tussen de prioriteiten”.) enerzijds;
  • Tussen de generaties onderling, met gebruik van de term « duurzaamheid » zelf (Men spreekt hier van “evenwicht in de tijd”.) anderzijds ;
  • En, in laatste instantie, tussen de verschillende volkeren die zich momenteel op de planeet bevinden. (Hier spreekt men van “evenwicht in de ruimte”.)


 

Document acties